หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การบริหารจัดการในห้องเรียน)


ประกาศวันที่ : 17 มี.ค. 2558
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2050 คน
ที่มา : สมาชิกเว็บ

รายละเอียดของข่าวสาร

แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การบริหารจัดการในห้องเรียน)

1. เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร ?
ก. ขาดความอิสระ
ข. ขาดความรัก
ค. ขาดเพื่อน
ง. ขาดความอบอุ่น
ตอบข้อ ข. ขาดความรัก

2. ปัญหาใด คือปัญหาที่แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมของเด็กโดยตรง ?
ก. " ดิฉันรู้สึกว่า มีเสมหะอยู่ในลำคอตลอดเวลา เวลาพูดต้องกระแอ้มเสียก่อนทุกที
ทำอย่างไรถึงจะหายละ"
ข. น้ำมันใส่ผมมีประโยชน์ต่อผมหรือเปล่าครับ
ค. " ความสรกปรกจะทำให้เป็นกลากเกลื้อนได้ไหมคะ "
ง. " ทำไมเสียงของผมที่เปล่งออกมาจึงแหลม และทำไมไม่มีลูกกระเดือกเหมือนผู้ชายคนอื่นเขา "
ตอบข้อ ง. " ทำไมเสียงของผมที่เปล่งออกมาจึงแหลม และทำไมไม่มีลูกกระเดือกเหมือนผู้ชายคนอื่นเขา "

3. ตามปกติ คนเรามีอะไรเป็นเครื่องควบคุมบุคลิกภาพของตัวเอง ?
ก. อารมณ์และสติปัญญา
ข. สติปัญญาและสภาพแวดล้อม
ค. สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ
ง. สภาพเศรษฐกิจและอารมณ์
ตอบข้อ ก. อารมณ์และสติปัญญา

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
ก. ครูต้องเตรียมการสอนทุกวัน
ข. ครูต้องเข้าใจความแตกต่างของบุคคล
ค. สมศรีเป็นครูมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมการสอน
ง. แม้จะสอนจนชำนาญก็ควรมีสื่อการสอนประกอบด้วย
ตอบข้อ ค. สมศรีเป็นครูมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมการสอน

5. ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ?
ก. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ข. ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง
ค. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ง. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอบข้อ ก. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตนเอง

6. คำว่า " สุนทรียศึกษา "ควรสังเคราะห์เข้าในข้อใด ?
ก. พุทธศึกษา
ข. จริยศึกษา
ค. พลศึกษา
ง. หัตถศึกษา
ตอบข้อ ง. หัตถศึกษา

7. ปัจจุบันนักการศึกษา ถือว่าอะไรสำคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ?
ก. ครู
ข. หนังสือเรียน
ค. นักเรียน
ง. สื่อการสอน
ตอบข้อ ค. นักเรียน

8. ข้อใดคือปรัชญาของการวัดผล ?
ก. สอบเพื่อให้รู้ว่าได้หรือตก
ข. สอบเพื่อให้เด็กอยู่ในระดับใดของชั้น
ค. สอบเพื่อค้นหาเด็กที่อ่อนที่สุด
ง. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์
ตอบข้อ ง. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์

9. ข้อใดมิใช่การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ?
ก. การประเมินผลเมื่อปลายปี
ข. การประเมินผลก่อนเรียน
ค. การประเมินผลระหว่างเรียน
ง. การประเมินผลปลายภาคเรียน
ตอบข้อ ก. การประเมินผลเมื่อปลายปี

10. บุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการวัดผล โดยการสังเกตคือใคร ?
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข. กรรมการศึกษา
ค. ครูฝ่ายปกครอง
ง. ครูผู้สอนประจำชั้น/ประจำวิชา
ตอบข้อ ง. ครูผู้สอนประจำชั้น/ประจำวิชา

11. ลักษณะข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งหวังที่จะวัดอะไรเป็นสำคัญ ?
ก. วัดผลงานที่เด็กได้กระทำมา
ข. วัดการพัฒนาการของเด็ก
ค. วัดความสำเร็จในชั่วโมงวิชาการ
ง. วัดความเจริญงอกงาม
ตอบข้อ ค. วัดความสำเร็จในชั่วโมงวิชาการ

12. ลักษณะการสอนที่ดีที่ครูควรคำนึงคือข้อใด ?
ก. สอนจากนามธรรมไปหารูปธรรม
ข. สอนจากง่ายไปยาก
ค. สอนทันทีที่ครูพร้อม
ง. ครู-กระดานดำ -ชอล์ก
ตอบข้อ ข. สอนจากง่ายไปยาก

13. ท่านมีหลักการและวิธีการที่จะแก้ไขเด็กดื้ออย่างไร?
ก. ลงโทษต่อหน้าเพื่อน
ข.เฉยๆ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
ค. ศึกษาพฤติกรรมตามวัยแห่งพัฒนาการ
ง. แยกเด็กให้นั่งใกล้ครู
ตอบข้อ ค. ศึกษาพฤติกรรมตามวัยแห่งพัฒนาการ

14. การสอนแบบใดที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองน้อยที่สุด ?
ก. ครูอธิบาย
ข. ครูให้เด็กค้นคว้า
ค. เด็กได้ปฏิบัติจริง
ง. ครูใช้อุปกรณ์การสอน
ตอบข้อ ก. ครูอธิบาย

15. การเตรียมการสอนทำเพื่ออะไร ?
ก. ช่วยให้ครูเข้าใจในตัวเด็ก
ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง
ค. ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในบทเรียน
ง. ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเลื่อมใสในตัวครู
ตอบข้อ ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526