หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 ภาค ก ท้องถิ่น


ประกาศวันที่ : 08 ก.ค. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 4215 คน
ที่มา : คนสอบดอกคอม

รายละเอียดของข่าวสาร

ภาค ก ท้องถิ่น

คำถามข้อที่ 1.

32   1   81   2   64   9   25   64   ........
 

1. 4

2. 6

3. 9

4. 16


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

 

คำถามข้อที่ 2.

26   66   84   36   ..........

1. 6

2. 24

3. 120

4. 134
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

 

คำถามข้อที่ 4.

1   4   14   32   60   101   159   .............


1. 210

2. 218

3. 239

4. 278
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

 

คำถามข้อที่ 5.

1   4   36   ...........


1. 512

2. 486

3. 212

4. 39

 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

 

 

 

 

 

คำถามข้อที่ 6.

ถ้า 3 * 10 = 390 , 4 * 1 = 20 แล้ว 2 * 5 = ?
 

1. 50

2. 70

3. 98

4. 122
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

 

คำถามข้อที่ 7.

ถ้า 1 * 5 = 25 , 3 * 4 = 24 แล้ว A * B = ?


1. B A+1

2. 2AB

3. A2+B2 - 1

4.( A + B)2 
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

คำถามข้อที่ 8.

นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน 100 คน พบว่า 40 คน ชอบมวยสากล 10 คนชอบบาสเกตบอลอย่างเดียว 13 คนชอบฟุตบอลอย่างเดียว 16 คนชอบทั้งฟุตบอลและบาสเกตบอล 11 คนชอบทั้งบาสเกตบอลและมวยสากล 12 คนชอบทั้งฟุตบอลและมวยสากล และมีนักเรียนที่ไม่ชอบอะไรเลย 25 คน อยากทราบว่าจำนวนเด็กที่ชอบมวยสากลเพียงอย่างเดียว มีจำนวนกี่คน
 

1. 17 คน

2. 18 คน

3. 19 คน

4. 21 คน
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

 

คำถามข้อที่ 9.

มุมภายในของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วน 2 : 3 : 4 แล้วมุมที่ใหญ่ที่สุดในสามเหลี่ยมรูปนี้มีค่าเท่ากับกี่องศา
 

1. 50 องศา

2. 60 องศา

3. 70 องศา

4. 80 องศา
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

 

คำถามข้อที่ 10.

มดแดงเดินทางกลับจากบ้านไปยังโรงเรียนด้วยความเร็ว X กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง แต่ถ้าเดินทางด้วยความเร็ว 2X กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปครึ่งทางแล้วจึงลดความเร็วเป็น X กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่เหลือ อยากทราบว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 2    ครั้งนี้มีค่าเท่ากับเท่าไร
 

1. 1.5 ชั่วโมง

 

2. 2 ชั่วโมง

 

3. 2.5 ชั่วโมง

 

4. 3 ชั่วโมง
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

 

 

คำถามข้อที่ 11.

หักมุก : น้ำว้า : : ? : ?
 

1. เล็บมือนาง : แก้วมังกร

 

2. ส้ม : บางมด

 

3. ฟ้าลั่น : นาสาร

 

4. ร้อยหวี : งวงช้าง
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

 

 

คำถามข้อที่ 12.

พื้น : เพดาน :: ? : ?
 

1. ประภาคาร : เสาธง

 

2. รั้ว : สนาม

3. เสาไฟ : ถนน

 

4. สะพาน : เสาเข็ม
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

 

คำถามข้อที่ 13.

ต้นไม้ : ราก :: ? : ?
 

1. คน : ปาก

 

2. ข้าราชการ : อำนาจ

3. พระ : บาตร

 

4. นักการเมือง : ยกมือ
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

 

คำถามข้อที่ 14.

ตาก : สกลนคร :: ? : ?
 

1.ชุมพร : ชลบุรี

 

2.กระบี่ : ภูเก็ต

3.หนองคาย : กรุงเทพ

 

4.พัทยา : เชียงใหม่
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

คำถามข้อที่ 15.

เปะปะ : ระเบียบ :: ? : ?
 

1. เรียบร้อย : ดื้อ

 

2. เมาเหล้า : แข็งแรง

 

3. ลักลั่น : แบบแผน

 

4. สว่าง : มืด
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

 

 

คำถามข้อที่ 16.

รถยนต์ : เกวียน :: ? : ?
 

1. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด

 

2. คอมพิวเตอร์ : จินตคณิต

 

3. คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย

 

4. เรือ : สำเภา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

 

คำถามข้อที่ 17.

รองเท้า : เข็มขัด :: ? : ?
 

1. ตุ้มหู : ผ้าพันคอ

 

2. เสื้อ : กางเกง

 

3. นาฬิกา : ตะเกียบ

 

4. กำไล : หมวก
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

 

คำถามข้อที่ 18.

เข่ง : น้ำผึ้ง :: ? : ?
 

1. เนยสด : ดอกบัว

 

2. กระดาษ : นมสด

 

3. ฝอยทอง : ทองหยิบ

 

4. ชะลอม : ตะกร้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

 

 

คำถามข้อที่ 19.

เกวียน : หนังสือ :: ? : ?
 

1. โค : ห้องสมุด

 

2. ขวาน : เลื่อย

 

3. กรรไกร : เข็ม

 

4. รถบรรทุก : พระไตรปิฎก
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

 

คำถามข้อที่ 20.

ละมุนภัณฑ์ : ซอต์ฟแวร์ :: ? : ?
 

1. คอมพิวเตอร์ : เทคโนโลยี

 

2. ซินแส : หมอดู 

 

3.โครงข่าย : เน็ตเวิร์ก

 

4. กระด้างภัณฑ์ : แท็กซี่
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

คำถามข้อที่ 21.

คำสั่ง ในเรื่องเงื่อนไขทางภาษา ให้ผู้เข้าสอบอ่านเงื่อนไขทางภาษาเหล่านี้ พร้อมทั้งนำเงื่อนไขมาสรุปและตอบคำถามในข้อ 21-25

โจทย์ให้เงื่อนไขต่างๆดังนี้ 
1. พนม ทินกร วิทยาและสุชาติ มีที่อยู่กันคนละแห่ง คือ หมู่บ้านลาดห้า บ้านบาก หนองบัวและเนินสูง ซึ่งไม่ได้เรียงกันตามลำดับ
2. หมู่บ้านแต่ละแห่งอยู่ในตำบลต่างๆ กันไป คือ น้ำเย็น บ้านนา พระนอน แม่บัว ซึ่งไม่ได้เรียงตามลำดับ
3. ตำบลแต่ละแห่งอยู่ในอำเภอต่างๆกัน คือ พนาไพร ไกรลาส สานมิตร และเมือง
4. ทินกร อยู่ตำบลพระนอน ในขณะที่พนมอยู่ในอำเภอสามมิตร
5. หมู่บ้านเนินสูงอยู่ในตำบลบ้านนาในอำเภอไกรลาส
6. คนหนึ่งอยู่ตำบลน้ำเย็นในอำเภอเมือง
7. สุชาติอยู่บ้านบาก

 

ข้อสรุปที่ 1 พนมอยู่ที่บ้านหนองบัว

ข้อสรุปที่ 2 ทินกรอยู่ที่บ้านลาด

 

1. ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข

2. ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข

3. ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข

4. ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล : ข้อสรุปที่ 1 พนมอยู่ที่บ้านหนองบัว = สรุปไม่ได้    

ข้อสรุปที่ 2 ทินกรอยู่ที่บ้านลาด = สรุปไม่ได้

 

 

คำถามข้อที่ 22.

ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในตำบลน้ำเย็น คือ วิทยา 
ข้อสรุปที่ 2 บ้านหนองบัวอยู่ในอำเภอสามมิตร

 

 1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป

 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :

ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในตำบลน้ำเย็น คือ วิทยา = เท็จ
ข้อสรุปที่ 2 บ้านหนองบัวอยู่ในอำเภอสามมิตร = สรุปไม่ได้

 

 

คำถามข้อที่ 23.

ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในอำเภอไกรลาส คือ วิทยา 
ข้อสรุปที่ 2 คนที่อยู่ในอำเภอพนาไพร คือ ทินกร

 

 1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป 
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :

ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในอำเภอไกรลาส คือ วิทยา = จริง
ข้อสรุปที่ 2 คนที่อยู่ในอำเภอพนาไพร คือ ทินกร = จริง

คำถามข้อที่ 24.

ข้อสรุปที่ 1 บ้านบากอยู่ในตำบลน้ำเย็น 
ข้อสรุปที่ 2 วิทยาไม่ได้อยู่ที่บ้านเนินสูง 
 

 1. ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป 
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :

ข้อสรุปที่ 1 บ้านบากอยู่ในตำบลน้ำเย็น = จริง
ข้อสรุปที่ 2 วิทยาไม่ได้อยู่ที่บ้านเนินสูง = เท็จ

 

 

คำถามข้อที่ 25.

ข้อสรุปที่ 1 ตำบลพระนอนมีหมู่บ้านชื่อหนองบัว 
ข้อสรุปที่ 2 สุชาติอยู่ที่อำเภอเมือง 
 

1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป 
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :

ข้อสรุปที่ 1 ตำบลพระนอนมีหมู่บ้านชื่อหนองบัว = สรุปไม่ได้
ข้อสรุปที่ 2 สุชาติอยู่ที่อำเภอเมือง = จริง

 

 

คำถามข้อที่ 26.

คำสั่ง ข้อ 26-30 ให้ผู้เข้าสอบตีความจากเงื่อนไขทางสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม

 

 1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป 
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :

 

คำถามข้อที่ 27.

 

 1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป 
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :

 

 

คำถามข้อที่ 28.

 

 1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :

 

 

คำถามข้อที่ 29.

 

1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป 
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :

 

 

คำถามข้อที่ 30.

 

1.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ถูกหรือจริงตามเงื่อนไข
 2.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข 
 3.ข้อสรุปที่ 1 และ 2 ไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 4.ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง เป็นเท็จ หรือสรุปแน่ชัดไม่ได้ โดยไม่ซ้ำกันทั้งสองข้อสรุป 
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :

 

 

 

คำถามข้อที่ 31.

ในช่วงปี 2544-2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมใดที่มีมูลค่าการส่งออกในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด
 

1.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

2. สิ่งทอผลิตภัณฑ์พลาสติก
3.ผลิตภัณฑ์พลาสติก

4.ยานพาหนะและอุปกรณ์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

 

 

 

เหตุผล :

 

 

 

คำถามข้อที่ 32.

ในปี 2545 สัดส่วนของกลุ่มสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก รองเท้าและชิ้นส่วนกับยานพาหนะและอุปกรณ์ มีค่าใกล้เคียงกับข้อใด
 

1. 4 : 3 : 2

2. 4 : 2 : 3
3. 5 : 3 : 4

4. 4 : 3 : 1

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :

สัดส่วนของกลุ่มสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก รองเท้าและชิ้นส่วน กับยานพาหนะและอุปกรณ์

 = 37 : 28 : 18
= 40 : 30 : 20
= 4 : 3 : 2
 

 

คำถามข้อที่ 33.

ในช่วงปี 2544 - 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าไร
 

1.ร้อยละ 12

2.ร้อยละ 17
3. ร้อยละ 21

4.ร้อยละ 33

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :

 

 

คำถามข้อที่ 34.

ข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง
 

1.ในช่วงปี 2544 - 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,728 ล้านบาท
2.ในช่วงปี 2545 อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 49 ของมูลค่าการส่งออกของกลุ่ม

    สินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3.ในปี 2545 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่าการส่งออกมามากกว่ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

   รองเท้าและชิ้นส่วนอยู่ประมาณ 24%

4.ในช่วงปี 2544 - 2546 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีมูลค่าการส่งออก

   เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :

 

 

 

คำถามข้อที่ 35.

ข้อมูลจากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 

ในปี 2544 มูลค่าการส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ประเภทอุตสาหกรรมขนาดย่อมคิดเป็นร้อย

ละ 45 ของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้งสิ้น
 2.ในปี 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 24 ของการส่งออกทั้งสิ้นในปีเดียวกัน 

ในช่วงปี 2544 - 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ์มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ75 

ในปี 2544 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่ามูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอในปีเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 4
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :

 

 

 

คำถามข้อที่ 36.

คำชี้แจง ให้พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้เฉพาะที่ได้จากข้อความดังกล่าวมาใช้ในการตอบว่าข้อสรุปใดสอดคล้อง หรือ ไม่สอดคล้องกับข้อความที่กำหนดให้
 

จากการศึกษาพบว่า ถ้ารับประทานกรดไลโนเนอิกในขนาดร้อยละ 12 ของแคลอรี่ที่ควรได้รับ จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรต์ในเลือดลดลง 
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 

1.ถ้าระดับคอเลสเตอรรอลและไตรกลีเซอไรต์ในเลือดของคนใดไม่ลดลงแสดงว่าคนนั้นไม่ได้รับประทานกรดไล

   โนเนอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับ
2.ถ้าคนไม่ได้รับประทานกรดไลโนเนอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับแล้ว ระดับคอเลสเตอรรอลและไตร

   กลีเซอไรต์ในเลือดจะไม่ลดลง
3.ถ้าคนใดไม่ได้รับประทานกรดไลโนเนอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับ ระดับคอเลสเตอรรอลและไตร

    กลีเซอไรต์ในเลือดของคนนั้นจะเพิ่มขึ้น
4.ถ้าระดับคอเลสเตอรรอลและไตรกลีเซอไรต์ในเลือดของคนใดลดลงแสดงว่าคนนั้นรับประทานกรดไลโนเนอิกใน

   ขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับ 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :

เนื่องจากตามข้อมูล ถ้ารับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับ จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรต์ในเลือดลดลง ดังนั้น ถ้าระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรต์ ในเลือดของคนใดไม่ลดลงแสดงว่าคนนั้นไม่ได้รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 แคลอรี่ที่ควรได้รับ


 

คำถามข้อที่ 37.

"กากพืช เศษของพืช หญ้า ใบไม้ หรือต้นพืช เมื่อไม่ใช้อย่าทิ้ง ให้นำมาหมักรวมกับปุ๋ยคอกโดยรวมกันไว้ให้มีความชื้นพอสมควรและต้องกลับกองหมักนี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อจากนั้นประมาณ 1 เดือน วัสดุต่างๆ เหล่านี้จะผุพังกลายเป็นอินทรียวัตถุ การทำปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆ ก็แล้วเสร็จตามกรรมวิธี"                      

 ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 

 1.ปุ๋ยหมักทำมาจากกากและเศษวัชพืช ดีกว่าปุ๋ยหมักที่ทำจากต้นพืชหรือหญ้า
 2.ปุ๋ยหมักทำมาจากต้นพืชหรือหญ้าดีกว่าปุ๋ยหมักที่ทำจากกากและเศษวัชพืช
 3.ปุ๋ยหมักมีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเพราะทำได้ง่ายๆ จากวัสดุธรรมดาทั่วไป
 4.ปุ๋ยหมักใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :

พิจารณาจาก "ประมาณ 1 เดือน วัสดุต่างๆ เหล่านี้จะผุพังกลายเป็นอินทรียวัตถุ การทำปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆ ก็แล้วเสร็จตามกรรมวิธีหรือหมายถึง ปุ๋ยหมักใช้เวลาทำประมาณ 30 วัน แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

คำถามข้อที่ 38.

"ปัจจุบันเรามักจะพบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้คนดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมอยู่เสมอ ซึ่งมีหลายประเภทหลายผลิตภัณฑ์ มีทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกาย เครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เพราะมีส่วนประกอบของแร่ธาตุอาหารหลายอย่าง ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน แร่ธาตุอาหารดังกล่าวนี้จะไปช่วยสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และ พลานามัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 

 1.เครื่องดื่มนมเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย
 2.มีการโฆษณาเครื่องดื่มที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายทางสื่อมวลชน
 3.เครื่องดื่มนมมีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่าอาหารเสริมชนิดอื่น
 4.เครื่องดื่มนมมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล : เพราะไม่มีข้อความใดที่ทำให้สามารถอนุมานได้ว่า เครื่องดื่มนมมีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่าอาหารเสริมชนิดอื่น

 

 

คำถามข้อที่ 39.

"ใจความสำคัญอยู่ในตำแหน่งทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าแบบนี้ จะมีประโยคใจความสำคัญประโยคที่หนึ่งขึ้นมาก่อน แล้วตามด้วยประโยคสนับสนุนหรือรายละเอียด และจากนั้นก็ค่อยๆ สรุปรายละเอียดต่างๆ ให้แคบลง ในตอนท้ายสุดก็จบลงด้วยประโยคใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งเป็นประโยคใจความสำคัญประโยคที่สองข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 

1.ใจความสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า
 2.ใจความสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของประโยค
 3.ใจความสำคัญอยู่ในตำแหน่งทั้งตอน ตอนกลาง และต้นตอนท้ายของประโยค
 4.ใจความสำคัญจะตามด้วยประโยคสนับสนุนและรายละเอียดต่างๆ เสมอ
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

 

คำถามข้อที่ 40.

"ตามกฎหมายแรงงาน ได้บัญญัติห้ามมิให้คนทำงานในที่ที่มีเสียงเกิน 85 เดซิเบล เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วันของสัปดาห์ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 

 1.คนงานจะทำงาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วันในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้
 2.ในหนึ่งสัปดาห์คนงานสามารถทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วันในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลได้
 3.คนงานใช้เวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้
 4.คนงานอาจทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล : คนงานใช้เวลาทำงานวันละ 8 ชม.ติดต่อกันถึง 8 วันในที่ที่มีเสียงดังเกิน85 เดซิเบลไม่ได้

 

 

คำถามข้อที่ 41.

พินัยกรรมคือ คำสั่งแสดงความตั้งใจครั้งสุดท้ายที่จะยกทรัพย์สินหรือวางข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน ซึ่งมีผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว 
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ
 

1.พินัยกรรม คือ เอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพย์สินซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย 

 

2.พินัยกรรม คือ บรรดาทรัพย์สินทั้งปวงที่ผู้ตายได้รับมอบแก่ผู้รับตามที่กำหนด

 

3.พินัยกรรม คือ เอกสารแสดงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับทรัพย์สินของผู้ตายตามที่ระบุไว้

4.พินัยกรรม คือ มรดกผู้ตายได้มอบไว้ให้แก่ผู้รับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :

ข้อความเน้นเรื่องการแสดงเจตนาและมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

 

คำถามข้อที่ 42.

คอมพิวเตอร์หรือสมองกล เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความสามารถเหมือนสมองของมนุษย์ มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้มีและมากกว่า แต่มนุษย์ก็ยังเป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน                              

สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ
 

 1.คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เก่งกว่ามนุษย์
 

2.คอมพิวเตอร์ไม่สามารถคิดและทำงานเองได้ ต้องอาศัยมนุษย์
 

3.คอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าผู้ควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ
 4.คอมพิวเตอร์เป็นแค่เครื่องมือช่วยในการทำงานของมนุษย์
 

ฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล : ใจความสำคัญคือ ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้ว คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีประสิทธิภาพ

 

 

คำถามข้อที่ 43.

วัดกับคนไทยมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งตลอดมา ในสมัยก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวัน เป็นโรงเรียนอบรมสั่งสอนเด็ก เป็นศาลไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งของผู้ใหญ่ เป็นที่ประกอบพิธีทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย แม้ในปัจจุบันวัดจะลดความสำคัญลงไปบ้าง เพราะมีความเจริญทางเทคโนโลยีและสถาบันอื่นๆ เช่น สถาบันโรงเรียนเข้ามาแย่งความสำคัญไป แต่วัดก็ยังมีความสำคัญต่อคนไทยเสมอมา สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ
 

1.ในปัจจุบันวัดลดความสำคัญลงไปมาก

2.ในสมัยก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวัน 

3.วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

4.วัดกับคนไทยมีความเกี่ยวพันต่อกันอย่างลึกซึ้งตลอดมา
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :

วัดกับคนไทย เกี่ยวพันต่อเนื่องตลอดมา ประกอบกับท้ายประโยค แต่วัดก็ยังมีความสำคัญต่อคนไทยเสมอมา

 

 

คำถามข้อที่ 44.

งานอดิเรก คืองานที่ไม่ใช่งานอาชีพโดยตรง แต่เป็นงานที่ตนชอบทำเป็นพิเศษ เช่น นักการเมืองที่ชอบเล่นดนตรี ย่อมพอใจคนสนทนาทางดนตรีมากกว่าทางการเมือง ครูที่ชอบการเมืองย่อมเอาใจใส่การเมืองมากกว่าการศึกษา รัฐบุรุษที่ชอบเล่นของเก่าย่อมพอใจพบผู้สนใจทางของเก่ามากกว่าการปกครอง รวมความว่าตามปกติเราพอใจสนทนาตอบคำถามเรื่องอดิเรกมากกว่างานที่ทำอยู่จริง สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ
 

 1.ครูชอบการเมืองย่อมสนใจการเมืองมากกว่าการศึกษา
 2.รัฐบุรุษพอใจสนทนาในเรื่องของเก่ามากกว่าการปกครอง
 

3.งานอดิเรก คืองานที่ไม่ใช่งานอาชีพ แต่เป็นงานที่ตนชอบทำพิเศษ
 

4.นักการเมือง ครู รัฐบุรุษ ชอบสนทนาตอบคำถามในเรื่องงานอดิเรกมากกว่างานอาชีพ
  

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล : ใจความสำคัญคือ งานอดิเรกคืองานที่ไม่ใช่อาชีพโดยตรง แต่เป็นงานที่ตนชอบทำเป็นพิเศษ

 

 

คำถามข้อที่ 45.

เสียงของคำเพี้ยนและกลายได้ ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกัน เพราะเสียงและความหมายเป็นของคู่กัน ถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคำพูดในภาษา เพราะมีแต่เสียงอย่างเดียวก็เป็นเสียงที่ปราศจากความหมาย ถ้ามีแต่ความหมายก็เป็นแต่ความในใจ เมื่อเปล่งเสียงออกมาก็ไม่มีใครทราบ               

 สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ
 

 1.ทั้งเสียงและความหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
 

2.ความสัมพันธ์ของเสียงและความหมายอยู่ที่การสื่อสาร
 

3.การสื่อสารด้วยเสียงที่มีความหมายเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุด
 

4.ในการสื่อสารต้องใช้เสียงและความหมายประกอบกันจึงจะเข้าใจกันได้
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล : เสียงและคำเพี้ยน และกลายได้ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกัน

 

 

 

คำถามข้อที่ 46.

เมื่อประเทศก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ลักษณะและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจเน้นไปที่การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากขึ้น โดยคาดว่าโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ
 

 1.ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมและการบริการเป็นองค์ประกอบของประเทศอุตสาหกรรม 
 

2.ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นผลให้มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและบริการ
 

3.ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
 

4.ระบบเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากกว่าการเกษตร
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล : ภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตและคาดว่าการผลิตด้านเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง

 

 

คำถามข้อที่ 47.

สัญญากู้เงิน เป็นสัญญากู้ยืมทรัพย์สินที่เป็นเงินตรา การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาท ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยกัน จะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ไม่ได้ มิฉะนั้นสัญญาดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ ข้อความข้างต้นกล่าวถึงการตกเป็นโมฆะของสัญญากู้เงินไว้กี่ประเด็น
 

1. 2

 

2. 3

 

3. 4

 

4. 5

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :

(1) ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) จะคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15

 

 

คำถามข้อที่ 48.

ตึกสูงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง แต่จะก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัย ฝุ่นละออง บดบังทิวทัศน์รวมไปถึงปัญหาจราจร จึงมีคำถามที่ว่าทำอย่างไรจึงจะมีตึกสูงที่สวยงาม ปลอดภัย และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
 

 1.ตึกสูงทำให้เกิดปัญหามากมาย แต่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 

2.ปัญหาของตึกสูงกลายเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 

3.การพัฒนาประเทศมีอิทธิพลต่อการสร้างตึกสูง
 

4.ตึกสูงมีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยมาก
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

 

คำถามข้อที่ 49.

เทคโนโลยีมีทั้งความหมายเชิงบำรุงบำเรอ เป็นเครื่องเสริมความสุขการเสพ และอีกด้านหนึ่งเป็นปัจจัยแห่งการสร้างสรรค์ที่เสนอความต้องการให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน 
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
 

 1.เทคโนโลยีมีทั้งให้โทษและคุณประโยชน์
 

2.มนุษย์สร้างเสพความสุขต่างๆ ได้จากเทคโนโลยีs
 

3.ความสำเร็จการทำงานขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
 

4.มนุษย์โน้มเอียงในการหาความสุขจากเทคโนโลยีมากกว่าการสร้างสรรค์งาน
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :

มีทั้งการสร้างสรรค์ และเป็นเครื่องบำเรอความสุขจากการเสพ

 

คำถามข้อที่ 50.

การวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมาย เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถกระทำได้ จึงต้องเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
 

1.ความขัดแย้งของกฎหมายเกิดจากการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

 

2.ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมาย

3.ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมายเท่านั้น

4.ฝ่ายบริหารและศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกันในการหาข้อยุติในข้อยัดแย้งของกฎหมาย
 

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526