หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


ประกาศวันที่ : 19 มี.ค. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2080 คน
ที่มา : thaionline1

รายละเอียดของข่าวสาร

1. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ไว้ ณ วันใด


ก. ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ค. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘


ข. ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ง.๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘


2. "ตราสารหนี้" หมายความว่าอะไร


ก. ตั๋วเงินคลัง ค. พันธบัตรและตราสารอื่นที่มีผลก่อให้เกิดหนี้


ข. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ง. ถูกทุกข้อ


3. เอกสารการก่อหนี้ผูกพันระยะสั้นที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก คือ


ก. ตั๋วเงินคลัง ค. พันธบัตร


ข. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ง. หนี้สาธารณะ


4. เอกสารการก่อหนี้ผูกพันระยะยาว คือ


ก. ตั๋วเงินคลัง ค. พันธบัตร


ข. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ง. หนี้สาธารณะ


5. "สถาบันการเงินภาครัฐ" หมายความว่า


ก. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม


ข. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมพาณิชยกรรม


ค. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม


ง. ถูกทุกข้อ

 


http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12912

 


http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12912http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12912

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526