หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
เมนูคนสอบ
   คุยข้อมูลทั่วไป
   คุยปรึกษาเรื่องข้อสอบ
   คุยเรื่องการเดินทาง
   คุยแนะนำเทคนิคการสอบ
   คุยเรื่อง สอบกพ.
   คุยเรื่อง สอบท้องถิ่น
   คุยเรื่อง สอบครู
   คุยเรื่อง งานทั่วไป
   ร้องเรียนการสอบ
   คุยเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ
 เนื้อหาน่ารู้
 ความรู้วิชาภาษาไทย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
                 
 
  แจกแนวข้อสอบที่นี่
 
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 (จำนวน 407 ข้อพร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป)
แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม 2 (ความรู้ความสามารถทั่วไป)
แนวข้อสอบบรรจุภาค ก เล่ม 3 (ความรู้ความสามารถทั่วไป)
แนวข้อสอบ กพ. เก่า
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 1
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 2
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 3
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ ตำรวจ
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย - ความรู้ทั่วไป›
แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมเฉลย และวิธีคิด
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบ อนุกรม
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2558
     
((แม่นมากๆ))แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2559
แนวข้อสอบ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
[เตรียมสอบ]แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
ความรู้ทางหลักการบัญชี
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ยังมีอีกเพียบ คลิกที่นี่...
 เข้าสู่ระบบสมาชิก
Username :
Password :
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
เว็บที่น่าสนใจ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานเอกชน มากมายที่นี่
 
 รายชื่อสมาชิกที่ลงข้อสอบ
ศิริมล จันเสนาadmin
   รายชื่อข้อสอบของสมาชิก  
แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556  อ่าน  15849
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2  อ่าน  18461
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  อ่าน  9109
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  อ่าน  24449
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  อ่าน  9647
แนวข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1  อ่าน  7998
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3  อ่าน  80284
ความรู้ทางหลักการบัญชี  อ่าน  74996
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  อ่าน  15360
ความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ  อ่าน  39046
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  อ่าน  8925
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป  อ่าน  12231
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  อ่าน  22083
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543  อ่าน  27117
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  อ่าน  51093
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  อ่าน  10347
พระราชบัญญัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522  อ่าน  8280
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  อ่าน  40484
งานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนครอบครัว  อ่าน  13882
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478  อ่าน  6570
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535  อ่าน  9106
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538  อ่าน  9534
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505  อ่าน  6582
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  อ่าน  12780
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526  อ่าน  9063
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550  อ่าน  7368
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  อ่าน  7610
หลักธรรมะที่สำคัญ  อ่าน  6774
     
 
  คุยเรื่องแนวข้อสอบ หรือแจกแนวข้อสอบ ที่นี่
 
  
    02 ส.ค. 2559"   แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 (จำนวน 407 ข้อพร้อมเฉลย)   อ่าน  15371/0  
    17 มี.ค. 2558"   แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การบริหารจัดการในห้องเรียน)  อ่าน  2050/0  
    17 มี.ค. 2558"   แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาสำหรับครู)  อ่าน  1955/0  
    17 มี.ค. 2558"   แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การวิจัยทางการศึกษา)  อ่าน  2041/0  
    17 มี.ค. 2558"   แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา )  อ่าน  1842/0  
    03 มี.ค. 2557"   แนวข้อสอบ อนุกรม  อ่าน  4440/0  
    11 ก.ค. 2556"   แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  อ่าน  23932/0  
    11 ก.ค. 2556"   แนวข้อสอบครูผู้ช่วย - ความรู้ทั่วไป  อ่าน  6004/1  
    11 ก.ค. 2556"   แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมเฉลย และวิธีคิด  อ่าน  57359/1  
    08 ก.ค. 2556"   แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล   อ่าน  6939/0  
    08 ก.ค. 2556"   สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย  อ่าน  4340/0  
    08 ก.ค. 2556"   ภาค ก ท้องถิ่น  อ่าน  4215/0  
    02 ก.ค. 2556"   คู่มือเตรียมสอบ กรมการขนส่งทางบก ทุุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด  อ่าน  3054/0  
    19 มี.ค. 2556"   คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  อ่าน  2080/0  
    07 ธ.ค. 2555"   อยากได้แนวข้อสอบ ตำรวจ   อ่าน  2414/0  
    17 พ.ค. 2555"   แนวข้อสอบ ตำรวจ  อ่าน  8842/0  
    22 เม.ย. 2555"   ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ   อ่าน  2585/0  
    22 เม.ย. 2555"   ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ   อ่าน  2689/0  
    22 เม.ย. 2555"   แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสังคม   อ่าน  2404/1  
    21 มี.ค. 2555"   อยากได้แนวข้อสอบของตำแหน่งเภสัชกรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อ่าน  1952/0  
    25 ก.พ. 2555"   รวมลิงก์ข้อสอบเก่า สอบตำรวจไทย ออกบ่อย ออกทุกปี  อ่าน  3649/0  
    25 ก.พ. 2555"   รวมลิงก์ข้อสอบเก่า สอบตำรวจไทย ออกบ่อย ออกทุกปี  อ่าน  2609/0  
    09 พ.ย. 2554"   ข้อสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  อ่าน  2527/0  
    25 ก.ย. 2554"   ขอแนวข้อสอบค่ะ  อ่าน  2724/0  
    18 ก.ย. 2554"   อยากได้ ข้อสอบเก่า สอบมาตรฐานวิชาชีพครู  อ่าน  2570/0  
    18 ก.ย. 2554"   ข้อสอบเก่า สอบนายร้อยตำรวจหญิง 2554  อ่าน  3787/0  
    18 ก.ย. 2554"   ติวเข้ม เตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  อ่าน  2406/0  
    18 ก.ย. 2554"   ติวเข้ม เตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  อ่าน  2150/0  
    18 ก.ย. 2554"   แนวข้อสอบ 1,000 ข้อ การไฟฟ้านครหลวง(ทุกตำแหน่งทุกวิชาที่สอบ)  อ่าน  3208/0  
    18 ก.ย. 2554"   มีแนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน ล่าสุด 2554  อ่าน  2767/0  
    09 ก.ย. 2554"   อยากได้แนวข้อสอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะมีบ้างไหมค่ะ  อ่าน  2084/0  
    21 ส.ค. 2554"   แนะนำตัวอย่างข้อสอบ  อ่าน  2953/0  
    07 มี.ค. 2554"   แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์  อ่าน  2955/0  
    24 ธ.ค. 2552"   แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์3  อ่าน  3980/0  
     
 
 บทความน่ารู้จากสมาชิก
©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526