หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
เมนูคนสอบ
   คุยข้อมูลทั่วไป
   คุยปรึกษาเรื่องข้อสอบ
   คุยเรื่องการเดินทาง
   คุยแนะนำเทคนิคการสอบ
   คุยเรื่อง สอบกพ.
   คุยเรื่อง สอบท้องถิ่น
   คุยเรื่อง สอบครู
   คุยเรื่อง งานทั่วไป
   ร้องเรียนการสอบ
   คุยเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ
 เนื้อหาน่ารู้
 ความรู้วิชาภาษาไทย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
                 
((แม่นมากๆ))แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2559
แนวข้อสอบ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
[เตรียมสอบ]แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
ความรู้ทางหลักการบัญชี
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ยังมีอีกเพียบ คลิกที่นี่...
 เข้าสู่ระบบสมาชิก
Username :
Password :
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
เว็บที่น่าสนใจ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานเอกชน มากมายที่นี่
 
 รายชื่อสมาชิกที่ลงข้อสอบ
ศิริมล จันเสนาadmin
   รายชื่อข้อสอบของสมาชิก  
แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556  อ่าน  15992
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2  อ่าน  18642
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  อ่าน  9286
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  อ่าน  24514
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  อ่าน  9707
แนวข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1  อ่าน  8034
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3  อ่าน  80311
ความรู้ทางหลักการบัญชี  อ่าน  75021
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  อ่าน  15360
ความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ  อ่าน  39089
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  อ่าน  8929
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป  อ่าน  12239
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  อ่าน  22091
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543  อ่าน  27120
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  อ่าน  51108
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  อ่าน  10348
พระราชบัญญัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522  อ่าน  8283
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  อ่าน  40488
งานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนครอบครัว  อ่าน  13885
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478  อ่าน  6570
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535  อ่าน  9110
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538  อ่าน  9547
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505  อ่าน  6584
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  อ่าน  12782
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526  อ่าน  9064
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550  อ่าน  7368
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  อ่าน  7613
หลักธรรมะที่สำคัญ  อ่าน  6775
     
 
  คุยเรื่องแนวข้อสอบ หรือแจกแนวข้อสอบ ที่นี่
 
  
    24 ธ.ค. 2552"   แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์3  อ่าน  2010/0  
     
 
 บทความน่ารู้จากสมาชิก
©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526